Ząbkowice Śląskie – atrakcje turystyczne

Wizyta w Ząbkowicach Śląskich może każdemu z nas dostarczyć wielu niezapomnianych wrażeń. Jakimi atrakcjami zaskakuje tu Dolny Śląsk? Co koniecznie trzeba tu zobaczyć? Oto kilka propozycji dla tych, którzy w trakcie historycznej wycieczki po Śląsku zamierzają odwiedzić Ząbkowice.

TOP 8: Mury obronne

Spacer wzdłuż dawnych murów obronnych Ząbkowic Śląskich to dobry sposób na rozpoczęcie wycieczki po tym mieście. Co wiemy na ich temat? Wiadomo, że powstały one pod koniec XIII wieku, a w XIV wieku, z woli księcia Bolka II Ziębickiego, zostały znacznie rozbudowane. W XVIII wieku zaczęto je stopniowo rozbierać, dlatego też do naszych czasów zachowały się tylko ich fragmenty w rejonie ulicy Prusa i Grunwaldzkiej.

Sprawdź także: Punkt Informacji Turystycznej w Ząbkowicach Śląskich

TOP 7: Rynek

Zwiedzanie Ząbkowic Śląskich warto zaplanować w taki sposób, by znaleźć czas na dłuższy wypoczynek na tutejszym rynku. Otaczają go kolorowe kamieniczki, choć uwagę turystów najmocniej przyciąga okazały ratusz z charakterystyczną smukłą wieżą. Zajmuje ona bardzo ważne miejsce w miejskiej panoramie i zachęca do bliższego zapoznania się z tą neogotycką budowlą.

TOP 6: Kościół św. Jerzego i szpital bożogrobców

Szpital bożogrobców i stojący przy nim kościół św. Jerzego są kolejnymi zabytkami, z których Ząbkowice Śląskie mogą być dumne. Szpital bożogrobców powstał tu już w pierwszej połowie XIV wieku. Od samego początku patronem placówki i szpitalnego kościoła był św. Jerzy. Po najstarszej świątyni stojącej w tym miejscu zachowało się jedynie prezbiterium, reszta to efekt remontów z XIX i pierwszych lat XX wieku. Sam klasztor służy obecnie jako budynek mieszkalny, z kolei kościół w latach 60. XX wieku został przekazany prawosławnym. Kto zajrzy do jego wnętrza, ten ujrzy m.in. gotyckie malowidła, które zachowały się na ścianach prezbiterium.

TOP 5: Laboratorium Frankensteina

Frankenstein to dawna nazwa miasta, którą większość z nas kojarzy z filmowym potworem. Czy w tej sytuacji może dziwić fakt, iż na liście najważniejszych atrakcji Ząbkowic Śląskich znalazło się Laboratorium Frankensteina? Jest ono częścią Izby Pamiątek Regionalnych, której siedzibą jest Dwór Rycerza Kauffunga – najstarszy budynek mieszkalny w mieście. Czekająca w jego murach ekspozycja ma jeden cel – w ciekawy i przystępny sposób przybliżyć zwiedzającym dzieje Ząbkowic Śląskich.

TOP 4: Podominikański zespół klasztorny

Na terenie Ząbkowic Śląskich nie brak pięknych kościołów i cennych zabytków sakralnych. W gronie tych, którym z pewnością warto się uważniej przyjrzeć, znajduje się podominikański zespół klasztorny z kościołem Podwyższenia Krzyża Świętego. Tutejsza świątynia jest miejscem, w którym do dziś oddaje się cześć Męczennikom Dominikańskim, choć obecnie miejscem tym opiekują się klaryski. Sam kościół jest jednonawową budowlą, która może się pochwalić ciekawymi kaplicami oraz charakterystycznymi emporami.

TOP 3: Ruiny renesansowego zamku

Ruiny renesansowego zamku w Ząbkowicach wciąż robią wrażenie, a spacer po ich terenie może być ciekawą przygodą – nie tylko dla miłośników historii. Wiadomo, że zamek w tym miejscu istniał już na przełomie XIII i XIV wieku, w czasach książąt świdnicko-jaworskich. Pod koniec XV wieku w miejscu średniowiecznej budowli stanął nowy, renesansowy zamek. Do dziś zachował się on jako malownicza ruina, której turyści zaglądający do Ząbkowic Śląskich bardzo chętnie poświęcają swój czas.

TOP 2: Kościół św. Anny

Kościół św. Anny jest ciekawym przykładem stylu gotyckiego. Ta ciekawa budowla z XV wieku przyciąga zarówno historyczną bryłą, jak i wystrojem wnętrza. Kto zajrzy do tej świątyni, ten zobaczy wiele zabytków sakralnych o ogromnej wartości artystycznej i historycznej. Gotycka pieta, obraz św. Anny Samotrzeciej i ambona ozdobiona alabastrowymi płaskorzeźbami – oto wybrane dzieła, którym warto się tu uważniej przyjrzeć. Na uwagę zasługuje tu również nagrobek księcia Karola I i jego żony Anny, oraz znajdujące się na zewnętrz świątyni epitafium Wita Stwosza Młodszego – wnuka Wita Stwosza.

TOP 1: Krzywa Wieża

Krzywa Wieża stała się turystyczną wizytówką Ząbkowic Śląskich i obowiązkowym punktem w programie każdej wycieczki po tym mieście. Budowla ta powstała w początkach XV wieku i pierwotnie służyła jako dzwonnica kościoła św. Anny. Od końca XVI wieku zaczęła się odchylać, a obecnie odchylenie od pionu wynosi 2 metry. Sama wieża ma 34 metry wysokości i świetnie sprawdza się jako punkt widokowy. Ząbkowice Śląskie są jednym z ciekawszych miast, jakimi może nas oczarować Dolny Śląsk. Kto zajrzy na teren tutejszej starówki, ten miło spędzi czas wśród pięknych zabytków, a przy okazji w przyjemny sposób poszerzy swą wiedzę z zakresu historii.

Dodaj komentarz